infoNové kurzy od 15. a 16. februára 2016 (zápis od 04.01.2016). Môžete sa prihlásiť online.
Napíšte si online vstupný test a hneď Vás zaradíme. Osobne nás môžete navštíviť v Mlynskej doline počas úradných hodín.

en Nemecký jazyk sp ru
anglický jazyk
viac info »
nemecký jazyk
viac info »
španielsky jazyk
viac info »
ruský jazyk
viac info »

Aktuality

Termíny ďalšieho semestra

Napísané: streda, 02. december 2015

Milí študenti, najbližší semester začíname na pobočke v Mlynskej doline 15. a 16. februára 2016.

Zápis začíname 4. januára 2016. Môžete sa prihlásiť online.
Napíšte si online vstupný test a hneď Vás zaradíme. Osobne nás môžete navštíviť na pobočke v Mlynskej doline počas úradných hodín.

Semester je v rozsahu 40 hodín / trojmesačný cyklus/ za 120 Eur.

Nemecký jazyk pre opatrovateľky

Napísané: streda, 03. jún 2015

Plánujete ísť opatrovať dieťa do Nemecka? Potrebujete rýchle základy praktickej nemčiny? Tak potom je tu pre Vás kurz pre začiatočníkov určený práve pre Vás.

Viac o našej ponuke »

Začína zápis na nový semester

Napísané: pondelok, 25. august 2014

Milí študenti, od 2.9.2014 začíname zápis do semestrálnych kurzov Aj, Nj, Fj, Šj, Rj, Tj  pre verejnosť na našich troch pobočkách v Bratislave.

Semester je v rozsahu 40 hodín / trojmesačný cyklus/ za 120 Eur. Kurzy spúšťame 6. a 7. októbra 2014.

Navštívte sa nás čo najskôr osobne počas úradných hodín alebo sa otestujte online pre správne zaradenie do kurzu..

Aktuálne novinky

Napísané: piatok, 24. január 2014

Pozor prosím.

Pripravujeme sa na akreditáciu našich kurzov z anglického jazyka do medzinárodnej siete a budeme mať možnosť vydávať cartifikáty s medzinárodnou platnosťou, na základe skúšok. Certidikáty budú porovnateľné s inými medzinárodnými certifikátmi anglického jazyka a zodpovedajú  úrovňami podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky Rady Európy. Budú použiteľné ako súčasť žiadostí o zamestnanie alebo štúdium v zahraničí a je určný pre širokú verejnosť.

2. Študenti kurzov nemčiny na úrovniach A2-mierne pokročilý 1 začínaju s učebnicou Schritte 3. Śtudenti kurzov nemčiny na úrovniach B1-stredne pokročilý 1, začínajú výučbu s učebnicou Tangram 3. Prosíme študentov týchto skupín aby si zabezpečili tieto učebnice.