HĽADÁME LEKTOROV ANGLICKÉHO A ŠPANIELSKEHO JAZYKA

NA FIREMNÚ VÝUČBU PRE NAŠICH KLIENTOV

Svoje životopisy môžete zasielať na e-mailovú adresu: reva@reva-akademos.sk

Jazyková škola Akademos


 

Angličtina - Direct Method

Prosím vypĺňajte vstupný test v prípade seriózneho záujmu o naše kurzy!

stranke Direct method
Základné informácie
Kniha 1
Preložte slová do angličtiny:
Vyberte správnu odpoveď:
Knihy 2 a 3
Preložte slová do angličtiny:
Vyberte správnu odpoveď:
Kniha 4
Preložte slová do angličtiny:
Vyberte správnu odpoveď:
Knihy 5 a 6
Preložte slová do angličtiny:
Vyberte správnu odpoveď:
Knihy 7 až 9
Preložte slová do angličtiny:
Vyberte správnu odpoveď:
Antispamová ochrana